دوره 3، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1399 )  

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS
چکیده (1640 مشاهده) | Abstract   |   متن کامل (PDF) (417 دریافت)   |   نکات برجسته
تصویر 12. نیمه سمت چپ عکس شماره 10121 از مجموعه یرماکف موزه ملی گرجستان    
 عکاس: یرماکف، شماره عکس 10121 شماره ثبت موزه 14359 (موزه ملی گرجستان) 
 مدرسه دولتی (دارالفنون)، عکاس‌خانه، داروخانه در خیابان ناصری یا ناصرخسروی امروزی.


چکیده (1575 مشاهده) | Abstract   |   متن کامل (PDF) (634 دریافت)   |   نکات برجسته
صفحاتی از منشآت نصرالله منشی سمرقندی- کتابخانه مجلس شورای اسلامی (http://dlib.ical.ir/site/catalogue/954669)
صفحاتی از منشآت نصرالله منشی سمرقندی- کتابخانه مجلس شورای اسلامی (http://dlib.ical.ir/site/catalogue/954669)

صفحاتی از منشآت نصرالله منشی سمرقندی- کتابخانه مجلس شورای اسلامی (http://dlib.ical.ir/site/catalogue/954669)
 

چکیده (1446 مشاهده) | Abstract   |   متن کامل (PDF) (648 دریافت)   |   نکات برجسته
احمدشاه قاجار به همراه ملازمان و درباریان قاجار که در میان آنها بنده آفریقایی بانفوذ احمدشاه قرار دارد  منبع: مرکز مطالعات تاریخ معاصر ایران
احمدشاه قاجار به همراه ملازمان و درباریان قاجار که در میان آنها بنده آفریقایی بانفوذ احمدشاه قرار دارد
منبع: مرکز مطالعات تاریخ معاصر ایران

 


چکیده (1651 مشاهده) | Abstract   |   متن کامل (PDF) (739 دریافت)   |   نکات برجسته
سنگ محراب مسجدجامع عتیق منتقل‌شده به موزۀ هفت‌تنان (مأخذ: نگارنده
تصویر 9. سنگ محراب مسجدجامع عتیق منتقل‌شده به موزۀ هفت‌تنان (مأخذ: نگارنده).

 


چکیده (1783 مشاهده) | Abstract   |   متن کامل (PDF) (781 دریافت)   |   نکات برجسته
 انواع خط کوفی ساده و تزیینی: الف. کوفی ساده (موسوی‌جزایری، 1384: 40)؛ ب. کوفی ایرانی (همان: 57)؛ ج. کوفی مزهر (زین‌الدین المصرف، 1393: 135)؛ د. کوفی مشجر (زین‌الدین المصرف به نقل از فضائلی، 1350: 153)؛ ه. کوفی مورق (زین‌الدین المصرف، 1393: 138)؛ و. کوفی مظفر (فضائلی، 1362: 156)؛ ز. کوفی موشح معقد (فضائلی، 1350: 160)
 انواع خط کوفی ساده و تزیینی: الف. کوفی ساده (موسوی‌جزایری، 1384: 40)؛ ب. کوفی ایرانی (همان: 57)؛ ج. کوفی مزهر (زین‌الدین المصرف، 1393: 135)؛ د. کوفی مشجر (زین‌الدین المصرف به نقل از فضائلی، 1350: 153)؛ ه. کوفی مورق (زین‌الدین المصرف، 1393: 138)؛ و.
کوفی مظفر (فضائلی، 1362: 156)؛ ز. کوفی موشح معقد (فضائلی، 1350: 160)Export as: HTML | XML | RSS